Lưu trữ thẻ: Tem chống hàng giả

Phân biệt gạo ST25 Ông Cua thật giả

Phân biệt gạo ST25 Ông Cua thật giả

Bao bì gạo ST25 của DNTN Hồ Quang Trí đã được thay đổi từ ngày 2/8/21. Tất cả bao bì có ngày sản xuất từ ngày này đều là bao bì với Logo nhận diện thương hiệu mới GẠO ÔNG CUA!

Call Now Button