Lưu trữ thẻ: Gạo Sóc Trăng

Không để xảy ra tình trạng giả gạo thơm ST25 ‘ngon nhất thế giới’

Không để xảy ra tình trạng giả gạo thơm ST25

Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo kiểm tra, xử lý không để xảy ra tình trạng giả gạo ST25. Để không làm ảnh hưởng đến uy tín gạo ngon nhất thế giới. Chính quyền cần quan tâm, tạo điều kiện, kịp thời giải quyết khó khăn cho những kỹ sư nông nghiệp đã bỏ tâm…

Call Now Button