Lưu trữ thẻ: Chứng nhận USDA

Chứng nhận hữu cơ EU và USDA năm 2021

Chứng nhận hữu cơ USDA và EU

Chứng nhận hữu cơ USDA và EU năm 2021 cho DNTN Hồ Quang Trí Trên thế giới hiện nay có khá nhiều các loại chứng nhận hữu cơ, nổi bật nhất là chứng nhận USDA và EU. Mỗi một chứng nhận hữu cơ đều đưa ra những quy định nghiêm ngặt về tiêu chuẩn của…

Call Now Button